Sıkça Sorulan Sorular

 Derin kazılarda tahkimat (iksa) sistemi olarak Türkiye`de yaygın olarak kuyu perdelerinden faydalanılmaktadır. Kuyu perdeli sistemler; genel olarak istinat duvar imalatına uygun olmayan ve kazıklı tahkimat sistemlerinin pahalı olduğu zeminlerde uygulanmaktadır.
KESON KUYU 
Keson kuyuların en belirgin ayırt edici özelliği; zemin özelliğine ve kazı derinliğine bağlı olarak perde genişiliğinin değişmesidir. Bu özelliği nedeniyle keson kuyular değişen zemin koşullarına tam uyumluluk ilkesi ile imal edilir.
PERDE KUYU 
Perde kuyuları uygulamada keson kuyulara benzer , fakat kademesiz olarak imal edilir. Perde duvarların genelde bir bütün olarak çalışması istenilmektedir.

 Gelişen şehirleşmede arsalar çok kıymetli oldu binamızın geleceği bizim elimizde hem depreme daha dayanıklı hem de daha fazla kullanım alanı için kuyu temel istinat perdesi kaçınılmaz oldu bugün çevreye doğaya tarihe zarar vermeden bir binanın temel çukurunu 10 metre,15 metre veya 20 metre kazmanın şekli kuyu temel, kuyu temel bize ne kazandırıyor? bina çukuruna otopark bina çukuruna depo v.s en önemlisi de depreme daha dayanıklı binalar.

İstanbul kuyu temel, İstanbul su kuyusu ve alt yapı çalışmaları, kanal çalışmaları
İstanbul bölgesine hizmet veren firmamız bütün kuyu temel işlerinizde çözüm ortağıdır. Projenin konumu bitişik nizam arasında ise hafriyat çalışması yapılmadan önce komşu binayı sağlama almak için yerinde temel oluşturulur. Bu çalışma 3mx1,5m ve sıralı atlamalı 15m cephe uzunluğu varsa 5 kuyudan oluşur 1,3,5 yapılır sonrasından 2,4 yapılarak hafriyat çalışmasına hazır durumuna gelir kuyu derinliği istenilen temel alt koduna inilerek sağlanır. 
Projenin sınırlarında fore kazık yada mini kazık makinesi çalışması mümkün değilse kuyu temel çalışması gerekir. İstanbul ilçesinin %60 eski yapıya sahip olduğu gibi mevcut binaların temeli yok yeni yapıların harfıyat öncesi komşu binaları temellerini sağlama alınmaktadır. 
Fore kazık 40 ile 80cm arasında çapları değişir ve 10m derinlikteki kazık 4 ile 6m3 arasında beton kullanılır yaklaşık 300 kg demir harcanır.
Kazık çalışmasından sonra bu uygulamanın önüne mevcut projedeki perde yapılması gerekir.
kuyu temel yerinde oluşturularak gerek yer kaybı ve maliyeti en aza indirilir.